Publikacje

Publikacje w czasopismach:

1. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, ,,Denoising methods for improving automatic segmentation in OCT images of human eye”, Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences, Technical Sciences, vol. 65, no. 1, 2017, IF: 1,087, 20 pkt.

2. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, ,,Imaging and Measurement of the Preretinal Space in Vitreomacular Adhesion and Vitreomacular Traction by a New Spectral Domain Optical Coherence Tomography Analysis”, Retina, DOI: 10.1097/IAE.0000000000001439, 2016, IF: 3,039, 40 pkt.

3. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, ,,Improving Segmentation of 3D Retina Layers Based on Graph Theory Approach for Low Quality OCT Images”, Metrology and Measurement Systems, vol. 23, no. 2, pp. 269-280, 2016, IF: 0,925, 20 pkt.

4. R. Weychan, T. Marciniak, A. Stankiewicz, A. Dąbrowski, ,,Real Time Recognition Of Speakers From Internet Audio Stream”, Foundations of Computing and Decision Sciences, vol. 40, nr. 3, pp. 223-233, 2015, 15 pkt.

5. T. Marciniak, R. Weychan, A. Stankiewicz, A. Dąbrowski, ,,Biometric speech signal processing in a system with digital signal procesor”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, vol. 62, nr 3, pp. 589 – 594, doi: 10.2478/bpasts-2014-0064, 2014, IF: 1,000, 25 pkt, PDF.

6. T. Marciniak, A. Dabrowski, A. Chmielewska, A. Krzykowska, ,,Selection of parameters in iris recognition system”, Multimedia Tools and Applications, Springer, vol. 68, no. 1, pp. 193-208, doi: 10.1007/s11042-012-1035-y, 2014, IF: 1,014, 25 pkt, PDF.

7. T. Marciniak, A. Krzykowska, P. Pawłowski, A. Chmielewska, A. Dąbrowski, ,,Selection of hardware and software elements of iris image acquisition system for people identification”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 88, no. 11b, pp. 18-21, 2012, IF: 0,244, 15 pkt, PDF.

8. T. Marciniak, A. Krzykowska, R. Weychan, ,,Speaker recognition based on telephone quality short Polish sequences with removed silence”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 88, no. 6, pp. 42-46, 2012, IF: 0,244, 15 pkt, PDF.

9. J. Balcerek, A. Konieczka, A. Dąbrowski, M. Stankiewicz, A. Krzykowska, ,,Approach to evoking stereovision impressions from images”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 88, no. 6, pp. 17-23, 2012, IF: 0,244, 15 pkt, PDF.

10. T. Marciniak, R. Weychan, S. Drgas, A. Dąbrowski, A. Krzykowska, ,,Fast speaker recognition based on short Polish sequences, Elektronika, no. 5, pp. 103-105, 2011, 6 pkt, PDF.

Artykuły konferencyjne:

1. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, ,,Automatic Modeling and Classification of Vitreomacular Traction Pathology Stages”, 6th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA 2016), Oulu, Finland, pp. 1-6, 2016.

2. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dabrowski, ,,Imaging and measurement of the pre-retinal space in vitreomacular adhesion and vitreomacular traction by a new SD-OCT scan analysis”, 16th EURETINA Congress, Copenhagen, 2016.

3. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, A. Michalski, ,,Matching 3D OCT Retina Images into Super-Resolution Dataset for Detailed 3D Segmentation”, 20th International IEEE Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2016), Poznań, Poland, pp. 130-137, 2016.

4. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, ,,Obrazowanie i pomiary przestrzeni przedsiatkówkowej w przyleganiu szklistkowo-plamkowym i w trakcji szklistkowo-plamkowej za pomocą nowej analizy skanów SD-OCT, XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 2016.

5. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, ,,Metody poprawy dokładności automatycznej segmentacji obrazów w interfejsach biometrycznych OCT”, XV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, pp. 345-353, 2016.

6. A. Stankiewicz, ,,Automatic Identification of Pathologies in Vitreoretinal Interface”, IFIP Doctoral Seminar on Software-Intensive Systems Engineering, Poznań, Poland, 2015.

7. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, ,,SD-OCT virtual maps of the posterior vitreous cortex: A precise tool to study the vitreomacular traction”, 15th EURETINA Congress, Nice, 2015.

8. M. Stopa, E. Marciniak, P. Rakowicz, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, ,,Wirtualne mapy błony granicznej tylnej ciała szklistego – precyzyjne narzędzie do badania interfejsu szklistkowo-plamkowego”, XLVI Zjazd Okulistów Polskich, 2015.

9. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, P. Rakowicz, E. Marciniak, ,,Analiza obrazów OCT niskiej jakości”, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, pp. 558-565, 2015.

10. A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, M. Stopa, E. Marciniak, ,,A New OCT-based Method to Generate Virtual Maps of Vitreomacular Interface Pathologies”, 18th International IEEE Conference on Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (SPA 2014), PDF.

11. R. Weychan, T. Marciniak, A. Stankiewicz, A. Dąbrowski, ,,Real time speaker recognition from Internet radio”, IEEE SPA 2014, PDF

12. E. Marciniak, T. Marciniak, M. Stopa, A. Dąbrowski, A. Stankiewicz, ,,Zaawansowana analiza trakcji witreoretinalnej z zastosowaniem spektralnej optycznej tomografii koherentnej”, Zjazd Okulistów Polskich, 2014.

13. R. Weychan, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, ,,Improving of speaker identi cation from mobile telephone calls”, IEEE MCSS 2014, PDF

14. R. Weychan, A. Stankiewicz, T. Marciniak, A. Dąbrowski, ,,Analysis of the impact of data resolution on the speaker recognition effectiveness in embedded fixed-point systems”, IEEE SPA 2013, PDF

15. A. Stankiewicz, ,,Speaker recognition based on short Polish utterances”, Societas Humboldtiana Polonorum 2013, PDF

16. T. Marciniak, A. Stankiewicz, R. Weychan, A. Dąbrowski, ,,Implementacja biometrycznego przetwarzania mowy w systemie z procesorem sygnałowym”, Krajowa Konferencja Elektroniki 2013, PDF

17. A. Krzykowska, T. Marciniak, R. Weychan, A. Dąbrowski, ,,Influence of GSM coding on speaker recognition using short Polish sequences”, IEEE NTAV/SPA 2012, PDF

18. T. Marciniak, P. Pawłowski, A. Dąbrowski, A. Chmielewska, A. Krzykowska, ,,Dobór elementów sprzętowo-programowych w systemie akwizycji obrazu tęczówki do celów identyfikacji osób”, Krajowa Konferencja Elektroniki 2012, PDF

19. A. Dąbrowski, P. Pawłowski, J. Kurpisz, M. Stankiewicz, A. Krzykowska, ,,Modeling of Cylindrical Scene in CCTV Systems with Motorized Camera”, Picture Coding Symposium 2012, PDF

20. P. Sauer, A. Krzykowska, ,,Projekt manipulatora rehabilitacyjnego stawu kolanowego dla dzieci u których prowadzone jest wydłużanie kończyny dolnej metodą Ilizarowa”, Roboty Medyczne 2011, PDF

21. A. Dąbrowski, T. Marciniak, A. Krzykowska, R. Weychan, ,,Influence of silence removal on speaker recognition based on short polish sequences”, IEEE SPA 2011, PDF

22. T. Marciniak, A. Dąbrowski, A. Chmielewska, A. Krzykowska, ,,Analysis of particular iris recognition stages”, IEEE MCSS 2011, PDF

23. J. Balcerek, A. Konieczka, A. Dąbrowski, M. Stankiewicz, A. Krzykowska, ,,Brightness correction and stereovision impression based methods of perceived quality improvement of CCTV video sequences”, IEEE MCSS 2011, PDF

24. T. Marciniak, R. Weychan, A. Krzykowska, S. Drgas, A. Dąbrowski, ,,Speaker recognition based on short polish sequences”, IEEE SPA 2010, PDF