Badania naukowe

Od roku (grudzień 2009) pracuję na Politechnice Poznańskiej, w Katedrze Sterowania i Inżynierii Systemów, Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów. Robię badania naukowe systemów biometrycznych, systemów stereowizyjnych w czasie rzeczywistym, manipulatorów rehabilitacyjnych, itp.:

  • rozpoznawanie tęczówki, tworzenie własnej bazy obrazów tęczówek
  • rozpoznawanie mówcy z użyciem GMM,
  • badania algorytmów wycinania ciszy z nagrań w celu poprawy jakości rozpoznania mówcy (Energy analysis, Jang algorithms, End-point detection, Voice Activity Detection algorithms, etc.),
  • tworzenie obrazu 3D z obrazu 2D w czasie rzeczywistym,
  • tworzenie sceny 3D z obrazu 2D, detekcja obiektów i mierzenie odległości do nich (rozpoczęcie nowego projektu FP7) w celu wspomagania np. kierowców długich pojazdów
  • badania nad manipulatorem rehabilitacyjnym dla dzieci z aparatem Ilizarowa: przeprowadzenia badań dla obciążonego manipulatora.

Interesują mnie systemy szeroko pojętej automatyki i robotyki które mają swoje zastosowanie w medycynie oraz przemyśle. W 2011 roku byłam również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotów Medycznych (http://medicalrobots.eu).

Inne interesujące mnie dziedziny:

  • zastosowanie aparatu USG do rozpoznawania głosek wydobywanych przez osoby nieme,
  • wykorzystanie OCT do określania kierunku przepływu krwi w żyłach,
  • roboty medyczne do operacji laparoskopowych,
  • inne zastosowania systemów pomiarowych i sterowania w aparaturach medycznych i rehabilitacyjnych.