Projekty

1. CADOCT – Maximizing informative content of low quality OCT scans for modern computer-aided diagnostic procedures

http://dsp.org.pl/Project_CADOCT/175/

 

http://krzyk87.github.io/OCTAnnotate/

 

The main objectives of the project are:

 • to develop a new method for retina images parameterization
 • to develop tools for detection, segmentation and classification of particular stages of selected vitreoretinal pathologies
 • to devolop methods for super-resolution of OCT datasets
 • to improve the existing approaches by combining eye features into one integrated multilevel hierarchical model.

2. REVEMOD – Modeling three-dimmentional structure of human retina blood vessels

The main objectives of the project are:

 • to develop robust method for precise volumetric segmentation of vessels from a single 3D OCT scan
 • to three-dimentional hierarchical modeling and visualization of retina vascular network
 • to analyse profile of selected vitreoretinal pathologies with regard to the developed model.

3. INDECT:   http://www.indect-project.eu

Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim.

 

The INDECT Project aims at developing tools for enhancing the security of citizens and protecting the confidentiality of recorded and stored information. INDECT targets threat detection in both real environments (intelligent cameras) and virtual environments (computer networks, especially Internet).

The main objectives of the INDECT Project are:

 • to develop an intelligent information system for automatic detection of threats and recognition of criminal behavior or violence,
 • to develop new methods and techniques providing tools to support activities of police officers, including tools for threat detection in the Internet; this includes the development of a new type of search engine combining direct search of images and video based on watermarked contents and storage of metadata in the form of digital watermarks,
 • to develop techniques for data and privacy protection in storage and transmission of data based on quantum cryptography and new methods of digital watermarking.

Mój udział w projekcie (WP1 i WP7):

 • opracowywanie algorytmów biometrycznych (rozpoznawanie tęczówki),
 • opracowywanie algorytmów przetwarzania obrazów na stacji węzłowej we współpracy z Politechniką Gdańską,
 • opracowywanie algorytmów tworzenia obrazów trójwymiarowych (stereowizyjnych).

 

4. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW):  http://www.ppbw.pl

W ramach PPBW brałam udział projekcie badawczym:

System analizy, klasyfikacji i wspomagania rozpoznawania osób na podstawie rozmów z telefonów alarmowych oraz kontroli operacyjnej.

Cel projektu: stworzenie systemu monitorowania przypadków nadużyć korzystania z telefonów alarmowych w celu szybkiej klasyfikacji i ustalania tożsamości osób nadużywających.

Opis projektu: Telefony alarmowe często bywają niewłaściwie wykorzystywane i nadużywane przez osoby, które wywołują fałszywe alarmy o kosztownych i potencjalnie groźnych, a także nieodwracalnych skutkach (np. w przypadku niepotrzebnej ewakuacji szpitali). Istnieje także niebezpieczeństwo ich potencjalnego wykorzystania przez terrorystów i zorganizowane grupy przestępcze nawet o zasięgu międzynarodowym. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w związku z organizacją w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Bezpośrednie przeszukiwanie bazy pełnych nagrań w celu klasyfikacji i ustalania tożsamości osób jest mało efektywne, czasochłonne, żmudne i wymaga dużych zasobów ludzkich oraz programowo-sprzętowych do analizy zebranych danych. Dlatego istnieje potrzeba opracowania systemu do wspomagania efektywnego rozpoznawania osób niewłaściwie korzystających z telefonów alarmowych, co znacznie ułatwi walkę z przestępczością.

Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają na celu stworzenie zintegrowanych narzędzi informatycznych wspomagających szeroko rozumiane wysiłki podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Nakierowane są głównie na wspomaganie nowoczesnymi technologiami pracy policji i służb zajmujących się bezpieczeństwem z jednej strony, z drugiej natomiast niektóre ze zgłoszonych propozycji mogą służyć wspomaganiu działań związanych z ochroną i przeciwdziałaniem przestępstwom, realizowanym za pomocą nowoczesnych technologii i wszechobecnej sieci Internet. Stworzone zintegrowane narzędzia informatyczne spowodują niewątpliwie wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej myśli naukowej na rynku europejskim oraz podniosą efektywność działań służb i organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli i państwa. Wspólna realizacja projektów przyczyni się także do wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi biorącymi udział w projekcie a przemysłem, reprezentowanym przez firmy komercyjne.

W działaniach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego biorą udział, poza 600 osobami z poszczególnych zespołów badawczych, również funkcjonariusze policji, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości.

Działania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego są unikalną inicjatywą naukowo-badawczą w Unii Europejskiej, wysoko ocenianą przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Organizację Narodów Zjednoczonych.

Mój udział w projekcie:

 • tworzenie bazy nagrań alarmowych rozmów telefonicznych
 • tworzenie bazy nagrań krótkich wypowiedzi w języku polskim
 • transkrypcje rozmów telefonicznych
 • badania algorytmów rozpoznawania mówcy z użyciem mikstur gausowskich (GMM), badania wpływu algorytmów wycinania ciszy z rozmów telefonicznych na jakość rozpoznawania mówcy